برای ویرایش گروه ها در سامانه صبا نوین ابتدا از منو پیشخوان بر روی گزینه امکانات کلیک کرده

سپس در زیر منو باز شده بر روی گزینه دفترچه تلفن کلیک نمائید.


ویرایشدر منو باز شده دفترچه تلفن مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی گزینه ویرایش گروه کلیک نمائید.صفحه ویرایش نام گروه باز می شودنام گروه را تغییر دهید و بر روی گزینه ویرایش کلیک نمائید.
در این مرحله نام گروه تغییر کرده و برای حذف افراد گروه یا اضافه کردن افراد  به گروه و یا تغییر مشخصات افراد گروه بر روی گزینه مشاهده لیست مخاطبین کلیک نمائید.
در صفحه باز شده طبق نقاط مشخص شده بر روی تصویر زیر ،برای حذف مخاطب بر روی گزینه 1 ،برای اضافه کردن مخاطب برروی گزینه 2 و برای ویرایش اطلاعات مربوط به مخاطب برروی گزینه 3 کلیک نمائید.