اپلیکیشن خبرنامه پیامکی صبانوین یک پل ارتباطی بین کاربر و سامانه پیام کوتاه شما می باشد.

خبرنامه پیامکی

فرض کنید شما صاحب شغلی می باشید که جمع اوری شماره موبایل مشتریان برای شما اهمیت بالایی دارد.