با سلام.

با توجه به قوانین مخابرات  و همچنین رعایت حقوق مشترکین تلفن همراه ، جهت ارسال پیامک با خطوط خدماتی باید حتما به این مهم توجه داشت که کاربر دریافت کننده پیامک باید بتواند مشخص کند که دیگر از خط فوق پیامک دریافت نکند.

در سامانه صبانوین سیستمی طراحی شده است که به تمامی دارندگان خطوط اختصاصی و حتی خطوط اشتراکی این امکان را میدهد که با فعال کردن بخش فیلترینگ ، به دریافت کننده پیامک این حق را بدهد که بتواند مشخص کند که پیامک دریافت نکند. 

بدین منظور ابتدا باید بخش بلک لیست/فیلتر را فعال نمود. 

توجه داشته باشید که بخش بلک لیست/فیلتر برای خطوط اشتراکی به صورت پیش فرض برای تمامی کاربران فعال می باشد.